Strojárenská vyroba

Základ strojárskej výroby firmy COMPEL RAIL , a.s. tvoria stroje a zariadenia na stavbu a údržbu železničných tratí. Výroba nosných konštrukcií, rámov, kapôt, kabín, rozvádzačov, agregátov, montáž systémov elektrických a hydraulických je aj základom strojárskej výroby pre iných odberateľov.

• Zváranie
• Delenie materiálu
• Pálenie
• Ohýbanie
• Skružovanie
• Ohraňovanie
• NC fréza
• Obrábacie centrum CFKR W 250×1000
• Strojárska výroba
• Vyvrtávačka WHN 9
• Vyvrtávačka WHN 13
• Obrábacie centrum MIKRON UMS 71
• Obrábacie centrum MIKRON VCP 1000
• Karusel
• Brúsenie
• Servis hydraulických komponentov
• Striekanie a natieranie konštrukčných dielov a celých zostáv

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.