Výrobný program

Tradícia spoločnosti je podoprená množstvom vyrobených železničných traťových strojov, prostriedkov malej traťovej mechanizácie ako aj špeciálnych technologických liniek, ktoré boli vyvinuté, skonštruované, vyrobené a dodané zákazníkom. Pritom časť produkcie na základe odovzdávania know-how bola delimitovaná a realizovaná v bývalých satelitných závodoch.

Naši partneri spolu s nami zdieľajú názor, že bez železnice je ťažko vytvoriť zdravú infraštruktúru. Spoločnosť Compel Rail chce plniť významnú úlohu pri zabezpečovaní prostriedkov pre železničnú dopravnú infraštruktúru tým, že bude dodávať nielen stroje a zariadenia na stavbu a údržbu tratí, ale aj stroje na ich diagnostiku.

• železničné traťové stroje a zariadenia z jej výrobného programu
• opravy a modernizáciu týchto strojov
• vývoj a výrobu nových železničných strojov
• kooperáciu v rámci technologicko – výrobných možností spoločnosti
• zabezpečenie servisu

Výrobný program spoločnosti sa postupne rozširuje o ďalšie výrobky, či už sú to prostriedky malej traťovej mechanizácie, alebo doplnkové manipulačné prostriedky k cestným stavebným strojom, ako aj prostriedky pre bezpečnosť a ochranu pri práci. Výrobný potenciál spoločnosti umožňuje kooperačne podieľať sa na výrobe nadstavieb pre špeciálne stroje na údržbu ciest ako aj špeciálnych dopravných systémov. Spoločnosť Compel Rail má ambície presadiť sa výraznejšie na zahraničnom trhu. Prvé kroky a predpoklady k tomu boli realizované jednak nadviazaním na kooperačnú výrobu traťových strojov v Ruskej federácii a jej následným rozšírením o ďalší unikátny stroj – vákuový vysávač, ktorý bol na výstave traťových strojov v Rusku v roku 1999 ocenený zlatou medailou. Ocenenie spoločnosť považuje za odrazový mostík a súčasne za výzvu na posilnenie obchodných aktivít na zahraničných trhoch.

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.