Profil

Nezainteresovanému pozorovateľovi by sa mohlo zdať, že akciová spoločnosť Compel Rail, ktorá bola založená v roku 1998, svojou krátkou existenciou a pôsobením na trhu v oblasti strojov prestavbu a údržbu železničných tratí je nezrelým začiatočníkom, ktorý musí platiť nováčikovskú daň. Opak je však pravdou.

Compel Rail je priamym pokračovateľom viac ako štyridsaťročnej tradície v tomto odbore. Zakladatelia Traťových výrobných dielní, ktoré vznikli v päťdesiatych rokoch ako prirodzená potreba zvyšovania úrovne mechanizácie traťových prác, určite netušili, do akej miery sa z maličkej, dovtedy nenápadnej súčasti Československých štátnych dráh rozrastie ich pôvodná myšlienka. Zo skromnej, lokálny rámec nepresahujúcej firmy, cez štátnu firmu Mechanizácia traťového hospodárstva – neľahkou cestou privatizácie dospela až k súkromnej medzinárodne uznávanej akciovej spoločnosti Compel Rail.

Celý tento proces, bez prerušenia kontinuity konštrukčného vývoja a pri zachovaní personálneho obsadenia, vyžadoval obrovské úsilie a trpezlivosť mnohých obetavých ľudí a svedčí o serióznom záujme držať krok so svetovou kvalitou. Výsledkom prevratných celospoločenských procesov posledných rokov je kompaktná, stabilizovaná, konkurencieschopná firma pripravená plniť špeciálne požiadavky svojich zákazníkov a odberateľov na úrovni zodpovedajúcej svetovému štandardu, o ktorom nech radšej svedčia stovky strojov a zariadení pracujúcich vo viacerých krajinách sveta.

Celé osadenstvo spoločnosti je aj v budúcnosti pripravené splniť očakávania vkladané do výkonových parametrov strojov a zariadení. Nech sa stroje, v ktorých je vložený um a skúsenosti desiatok našich ľudí, vyvinuté a vyrobené spoločnosťou Compel Rail stanú neodmysliteľnými, spoľahlivými a samozrejme efektívnymi pomocníkmi, ktorí dokážu splniť všetky požiadavky kladené z Vašej strany – Vážení zákazníci!

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.