Kooperácia

Významné miesto v obchodných zámeroch zohrávajú naši obchodní a kooperační partneri, z ktorých si považujeme za česť spomenúť REMPUŤMAŠ Kaluga – Rusko, MÁV FKG kft. Jászkisér – Maďarsko a MTH Praha – Česká republika. Rozhodujúcim pre nás sú želania zákazníkov a splnenie ich požiadaviek.

Kooperačné výrobky a služby:

• Presné diely pre automobilový priemysel
• Prípravky pre automobilový priemysel
• Korby pre cestné sypače
• Panvy pre zlievarenský priemysel
• Zásobníky štrku
• Miešačky stavebných hmôt
• Stroje na likvidáciu plastových fliaš
• Ďalšie – presné výrobky a zvárané konštrukcie podľa požiadaviek odberateľov

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.