Vývoj a konštrukcia

Oddelenie vývoja a konštrukcie firmy Compel Rail a.s. zabezpečuje komplexný projekčný a konštrukčný rozvoj výrobkov, až po skúšanie a schváľovanie výrobkov a ich uvádzanie do prevádzky podľa platných predpisov. Oddelenie vývoja a konštrukcie je vybavené modernou výpočtovou technikou a výkresová dokumentácia je spracovávaná v CAD 2D a 3D systémoch ( Proengineer ). Celý technický úsek ( konštrukcia a technológia ) je prepojený počítačovou sieťou. V poslednom období pre opravu a údržbu koľajových tratí boli vyvinuté nové železničné stroje ( ako napr. Railvac Fatra 17 000, UNO-80, Vichr 55 SE ), rekonštruované pôvodné stroje ( napr. MUV-69 ), ako aj stroje malej traťovej mechanizácie.

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.