Železničné vákuové nakladače

ŽELEZNIČNÝ VÁKUOVÝ NAKLADAČ COMPELVAC 500 RD

COMPELVAC-500

COMPELVAC 500 RD je samohybný vákuový stroj, ktorý sa používa na železničných tratiach. Je určený na použitie pri nasledovných prácach :
– odstránenie suchého a mokrého materiálu zo železničných tratí
– uskutočnenie prípravných prác pred použitím stroja na čistenie štrku
– odstránenie znečisteného štrku bez demontáže koľajníc a podvalov na výhybkách, mostoch atď.
– odstránenie nánosov vo vodných priepustoch a očistenie odvodňovacích kanálov
– vyhĺbenie kanálov pre káble a odvodňovacie priekopy
– hĺbenie základových jám pre betónové základy stĺpov
– čistenie tratí železničných staníc
– likvidácie následkov ekologických havárií na železničných tratiach
– kopanie rýh pre vkladanie káblov alebo drenážnych rúr
– čistenie nákladných vagónov a plošinových vozňov

ŽELEZNIČNÝ VÁKUOVÝ NAKLADAČ FATRAVAC 250 RD

FATRAVAC-250

Stroj je určený k špeciálnym lokálnym prácam na trati a v jej blízkosti, ale v základnom na vyplnenie nasledovných činností :
– odstránenie štrku, suchej alebo mokrej zeminy
– odstránenie tekutých alebo polotekutých ropných produktov
– odstránenie štrku bez demontáže koľajníc a podvalov
– očistenie drenážnych kanálov, vpustov, …
– očistenie výhybiek
– očistenie vagónov po preprave znečisťujúcich materiálov alebo živočíchov
– vykládka vagónov
– odstránenie následkov ekologických havárií

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.