Stroje pre stavbu železníc

SAMOHYBNÝ STROJ NA ZEMNÉ PRÁCE SZP – 750

SZP-750

Samohybný stroj na zemné práce SZP-750 je určený na vykonávanie nasledovných prác:
– očistenie, rozšírenie a prehĺbenie priekop
– vytváranie nových priekop
– úprava štruktúry a formy svahov
– zarovnávanie priestranstva v pracovnej zóne pluhov
– prehĺbenie kanálov v pracovnej zóne rotačného dopravníka pozdĺž osi koľaje

.

.

.

MOTOROVÝ UNIVERZÁLNY VOZÍK MUV 69-MT

MUV-69-MT

Motorový univerzálny vozík (MUV), je malé koľajové vozidlo určené pre službu v traťovom hospodárstve na nakladanie materiálu hydraulickou rukou, kopanie a úpravy terénu popri trati pomocou presuvného podkopu, prepravu materiálu, náradia, osôb a ťahanie prívesných vozíkov na tratiach a stúpaniach do 40‰, s náhonom na obidve nápravy s možnosťou jazdy obidvomi smermi.

.

.

.

.

UNIVERZÁLNY NOSIČ UNO – 80

UNO-80

UNO – 80 je univerzálny, samochodný, traťový stroj pre výmenu podvalov, ktorý je možné použiť aj pre kosenie porastov pozdĺž trate a na vykonanie nakladacích a vykladacích prác. Stroj je dvojnápravový s hydrostatickým náhonom.

.

.

.

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.