Malá železničná mechanizácia

Sací bager COMPEL-VAC 250 MD

COMPEL-VAC

Stroj je určený k špeciálnym lokálnym prácam ako napr. :

– odstránenie štrku, suchej alebo mokrej zeminy
– odstránenie tekutých alebo polotekutých materiálov, ropných produktov
– odstránenie štrku alebo zeminy bez poškodenia inžinierskych sietí
– očistenie drenážnych kanálov, odpadov, kanalizačných potrubí, …
– očistenie plôch, pracovných miest závodov
– očistenie vagónov, platforiem nákladných automobilov po preprave rôznych materiálov alebo živočíchov
– vykládka vagónov, nákladných automobilov
– odstránenie následkov ekologických havárií

.

.

Malá železničná mechanizácia

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.