Modernizácia a opravy

Do základného výrobného profilu firmy neoddeliteľne patrí opravárenská činnosť a modernizácia železničných strojov. Firma zabezpečuje všetky stupne opráv strojov z vlastnej produkcie vrátane modernizácie vyšších radov.

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.