Modernizácia a opravy

Do základného výrobného profilu firmy neoddeliteľne patrí opravárenská činnosť a modernizácia železničných strojov. Firma zabezpečuje všetky stupne opráv strojov z vlastnej produkcie vrátane modernizácie vyšších radov.